Symptom-sjekk mat-intoleranse


Dersom du opplever gjentakende helseplager som du ikke «finner ut av», kan problemet ligge i maten du spiser. Ved å kartlegge hva du ikke tåler, og fjerne det fra kostholdet i tillegg til andre tiltak for å bygge opp tarmhelsen, kan helsen din forbedres raskt og betydelig. Les mer om matoverfølsomhet og -intoleranser på www.fedon.no.

Denne enkle selvtesten er utviklet for å gi en indikasjon på om det kan være nyttig for deg å ta en matintoleransetest.
NB! Et positivt utslag betyr ikke at du har matintoleranse, men at vi anbefaler at du tar en matintoleransetest fordi du oppgir symptomer som erfaringsvis kan ha en slik årsak.

Først når du har tatt en matintoleransetest, og ekskludert matvarer du reagerer på fra kostholdet ditt, kan vi si noe om symptomene skyldes matintoleranse eller ikke. En matintoleransetest vil derfor aldri erstatte behovet for annen medisinsk utredning av helseproblem, før de endelige sammenhengene er påvist.